Category Archives: Csillagjegyek

Halak

Február 20 – Március 20

HalakA Halak jellemző tulajdonságai:A legromantikusabb, legönzetlenebb embertípus a Halak.

Mindenkin segítenek, aki rászorul

Mottójuk: Az Egy-ség részei vagyunk!

Bár többnyire igyekszenek a háttérben maradni, jól érzik magukat ha nagy nyüzsgés van körülöttük.

Természetükből fakad, hogy szeretnek légvárat építeni, és bizony nem egyszer ezért is csalódnak.

Igaz, hogy a szerencse egész életükön át kiséri őket és gyakran
átsegíti a nagyobb bajokon, de a kudarcok után csak nagyon nehezen
képesek talpra állni. Soha nem tagadják meg az élet kisértéseit, és
nehezen vállalják fel magukat.

Ha nagy családot szeretnének, ajánljuk a rákot és a skorpiót, ha támaszt és biztonságot, akkor a bikát és a szüzet.

Vízöntő

Január 21 – Február 19

Vízöntő
A Vízöntő jellemző tulajdonságai:A Vízöntő jegyben születettek kettős jelleműek. Egyik
énje kihívó, figyelemfelkeltő, míg másik visszahúzódó. Nem tűri a
korlátokat, olykor lázad, nem törődik a szabályokkal és hirtelen. De van
olyan is, hogy higgadtan és nyugodtan kezeli a helyzeteket.

Szabadszellemű, vágyik a szabadságra, az izgalmakra. Szereti a meglepetéseket, a kihívásokat, a váratlan dolgokat.

Szereti az extrém dolgokat, az extravagáns külsőt. Vonzzák a modern
dolgok, halad a korral. Az újat képviseli a megszokottal szemben.

Megtalálja az összefüggést a dolgok között. Törekszik
a megvalósíthatóságra és igyekszik gyakorlatias maradni. Racionalista,
kiemelkedő szellemi képességgel van megáldva. A dolgokat tárgyilagosan
szemléli.

Távolságtartó és alapvetően független személyiségek,
szeretik megtartani az önállóságukat és másoktól függetlenül, korlátok
nélkül élni.

Olykor idealisták és hajlamosak a fellegekben járni,
szárnyalnak a világban. Ez vezethet oda, hogy kiábrándulnak az igazi
világ realitásából.

Szeretnének mindenkin segíteni. Megesik, hogy a saját hibájukat nem veszik észre.

Intuitív lények, a megérzéseikre hallgatnak Jellemző
rá az egyediség és az eredetiség. Olyan közegben a legszórakoztatóbbak,
ahol igazán önmaguk lehetnek.

Bak

December 22 – Január 20

BakA Bak jellemző tulajdonságai:A Bak tipusú ember jellemzője a tárgyilagosság, kitartás és becsületesség.
Teljesítményorientált, így gyakorlati hasznosságán keresztül szemlél mindent.

Örök tervező és építő, aki szívósan halad a célja felé.

Mottója: „ Amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra! „

Fő vágya a tökéletesedés. Az érzelmek fitogtatását nem szereti ( nem
tartja célszerűnek ). Nem avatkozik mások dolgába, de az övébe sem tűr
beleszólást.

Céltudatos és kitartó, ezek a legfőbb jellemzői. Jó munkaerő, inkább
beosztottként, mert igényli, hogy irányítsák. A kitűzött cél elérése
ösztönzi és hajtja előre.
Jól tud alkalmazkodni. Olykor merev, nehezen lazít.
Az érzelmeit sem mutatja ki nyíltan, inkább a tettein keresztül
érzékelteti azokat.

Nehéz megközelíteni őt, elég bizalmatlan, ha viszont valakinek sikerült, hozzá egy életen át hűséges marad.

Az egyszerű dolgokat kedveli. Nem árt felkészülni egy
Bak jegyű ember társának, hogy akadályokba ütközhet. E jegy szülöttét
viszont pont ezek a korlátok ösztönzik. Kitartásának és
állhatatosságának köszönhetően nem adja fel.

Fontos számára, hogy számítani, építeni tudjon partnerére. Kapcsolataiban nem a fellángolás, inkább a reális ész kap hangsúlyt.
Megbízható társa a Bikának és a Szűznek, de a teljességet és a családi fészek
élményét csak a Rákkal és a Halakkal tapasztalhatja meg.

Nyilas

November 23 – December 21

NyilasA Nyilas jellemző tulajdonságai:A Nyilas jegy szülötte a lendület és a hit embere.

Fő célja az Egyetemes Tudás elterjesztése. Életeleme a pörgés.

Mottója: „ Adj Uram Isten türelmet, de azonnal! „

A Nyilas mindig kész ismeretei bővítésére, látóköre kiszélesítésére,
tapasztalatok szerzésére. Mindezt emberszerető, rajongóan optimista
módon teszi.

A Nyilas számára különösen fontos az önkifejezés. A törvényt tiszteli,
de lázad, ha a humanisztikus eszményt, a szabadságát veszély fenyegeti.

Cselekedeteiben a segítő szándéka vezeti. Optimizmusa töretlen még akkor is, ha
visszaélnek jóindulatával. Alaptermészetéhez tartoznak a túlzások.

Hajlamos lehet a hízásra, ugyanakkor fontos számára a testmozgás. Ő maga is
állandóan pörög, mozgásban van. Mégis kényelmes jegy, szereti, ha a
dolgok a saját ütemükben haladnak, nem akarja azokat siettetni.
Rendszerint a minőségre ad és nem a mennyiségre, inkább várakozik, de a
kiszemelt dolognál nem ad alább.
Szereti a luxusdolgokat és a tágas, nagy tereket.
Előfordul, hogy nem az emberek igazi értékeit nézi, hanem az általuk
képviselt rangot vagy foglalkozást. Általában szerencséje van a sorssal,
amit a Jupiter hatásának köszönhet.

Társnak szellemi kihívás a Vízöntő és a Halak,fizikai síkon az Ikrek és a Mérleg ajánlott.

Skorpió

Október 24 – November 22

SkorpióA Skorpió jellemző tulajdonságai:A skorpió jegy szülöttei
a nagyon titokzatosak tudnak lenni. Nagyon hamar kiismeri
beszélgetőpartnerét, megtalálja legfájóbb pontját, miközben önmagáról
szinte semmit nem árul el.

Erős akaratú, kitartó, törekvő, általában hatalomvágyó

A Skorpió típusú embert a „ borotvaélen táncolás „ jellemzi

A teljesség vágya hajtja melynek jellemzője az állandó érzelmi felfokozottság.

Mottója: „ Belenézek az Élet szemébe „

A magabiztos külső mögött gyakran kavargó, szenvedélyes vágyak húzódnak
meg. Szereti kihívni a sorsot. Nehezen lehet becsapni, mert ösztönösen
ráérez a dolgokra.

A Skorpió egy
olyan vezéralakot vagy ideált keres, akinek mintájára saját életét
modellezheti. A Skorpiók az életben a végletek emberei. Nagyon jó a
regenerálódó képességük.

Ha a teljességet keresi társában, próbálkozzon a Halakkal és Bikával, ha kihívásokat keres, legjobb a Kos és a Bak.

Mérleg

Szeptember 24 – Október 23

MérlegA Mérleg jellemző tulajdonságai:A Mérleg típusú ember igényli a kapcsolatot, de alapvetően
meghatározza őt az a szituáció, az a környezet, amelyben van. A hozzá
közelálló emberek nagy befolyással vannak rá akár pozitív akár negatív
beállítottságukkal. Befolyásolhatósága miatt a  környezete őt magát is
felemelheti, míg egy közönséges háttér lealacsonyíthatja.

A mérleg jegy szülöttének legjobb a változó, harmonikusan hullámzó
életmód.  Az időnkénti hely- és környezetváltozás jótékony hatással van
rá.

Fontos számára a kiegyensúlyozottság, a szépség és a harmónia. Szeret
ismerkedni, flörtölni, igazi társasági ember. Diplomatikus, általában
kerüli a szélsőségeket, és az ellentétek kiegyensúlyozására törekszik,
kerüli a konfliktushelyzeteket és ritkán néz szembe a problémákkal.

A Mérleg jegy szülötténél az egyensúly, a kiegyenlítődés, a feszültségek feloldása áll a középpontban.

Szűz

Augusztus 24 – Szeptember 23

SzűzA Szűz jellemző tulajdonságai:A Szűz jegy szülötte általában a szorgalmas, állandóan tevékenykedik.
Intellektuális típus. Gyakorlatias, inkább az esze irányítja mint a
szíve. Tudós alkat, jó megfigyelő, elemző és rendszerező.

Rendszerető, óvatos, éles eszű, és szereti hasznosnak érezni magát.
Jó megfigyelőképessége és kitűnő nyelvérzéke van. Aprólékos, analitikus,
logikus. Szorgalmas és megbízható. Inkább beosztott, mint vezető típus.
Jó kritikai érzékkel rendelkezik.

Vágyik a külső és a lelki tisztaságra, időnként már rendmániás
szinten. Szerény, türelmes, tiszta, szereti a rendet maga körül, ezt
másoktól is elvárja.

Ennek a gyökeres ellentéte is előfordulhat, amikor nagyon rendetlen a
Szűz csillajegy szülöttje. Hajlamos elmerülni a részletekben, gyakran
ezért nem halad a munkájában.

Erős önfegyelme van, ha elhatároz valamit, azt többnyire végig is
csinálja. Nagyon kritikus tud lenni, sajátos humora is összefügg a
kritikusságával, szkepticizmusával.  Rossz esetben kínosan pedáns,
túlzottan kritizáló hajlamú, aggodalmaskodó, szőrszálhasogató,
kicsinyes, fukar, szégyenlős, félénk, visszahúzódó, gátlásos.
Előfordulhat hogy kicsinyes, hajlamos leragadni a részletekben. Kevésbé
van bizalommal az élet és általában az emberek iránt, mert fél az
ismeretlentől. Hajlamos sokat foglalkozni az egészségével, gyakran
hipochonder, ugyanakkor nagyon segítőkész is lehet, a szolgálat minden
szinten közel áll hozzá, született gyógyító is lehet.

Oroszlán

Július 23 – Augusztus 23

OroszlánAz Oroszlán jellemző tulajdonságai:Az oroszlánt az élet szeretete, a vitalitás és az életerő jellemzi.

Optimista természetű, tele van bizalommal minden és mindenki iránt.
Nagylelkű és segítőkész, erős kisugárzásával mindenkit képes
fellelkesíteni. Ha kétségbe vonják értékeit, keresztezik útját,
előbb-utóbb sort kerít a nyílt összetűzésre, a lovagias küzdelemre.

Szüksége van a dicséretre és megbecsülésre, hajlamos lehet a
színpadiasságra, a drámai fellépésre. Bizakodva lendül előre, és máris a
bíztató jövő víziójában él.

Szereti a pompát, a luxust, a szabadságot. Előfordul, hogy
beképzeltté és hatalmaskodóvá válik, de ilyenkor a nagyzási hóbortja
mögött a kisebbrendűségi érzése húzódik meg.

Rendkívül erős érvényesülési vágya van, általában céltudatos. Ettől
függetlenül azonban még megmarad játékossága, és az élet élvezetének
képessége.

Rák

Június 22 – Július 22

RákA Rák jellemző tulajdonságai:A rák csillagjegyet a legcsaládcentrikusabb jegyként tartják számon.
Nagyon kötődik a múlthoz, a gyermekkorához, az otthonához, gyakran
vágyódik régi élete után.

Élénk képzelőereje van, nagyon együttérző tud lenni, de érzékenysége miatt könnyen felzaklatja magát.

Kedélye hullámzását a Hold járása többnyire nagyon befolyásolja.

Lelkileg biztonságérzetre, védettségre vágyik, ezért időnként gyerekes megnyilvánulásai vannak.

Nehezére esik megválni a multtól, kötődik az  emberekhez,
állatokhoz, tárgyakhoz. A rák jegyére  jellemző a “gyűjtőszenvedély”, a
jegy szülöttje kívülállók számára sokszor érthetetlen okokból mindent
félretesz, gyűjtöget.

Valós megérzései vannak, nagyon jó a zenei, művészi érzéke.

Ikrek

Május 22 – Június 22

IkrekAz Ikrek jellemző tulajdonságai:
kettős természetű, mozgékony, gyors, barátságos, segítőkész, éleseszű,
kommunikatív, érdeklődő, kíváncsi, találékony, nyugtalan, szomjas a
tudásra, önfeláldozó.

Az Ikrek szülötte általában gyors mozgású ráadásul néha még nagyobb
lendületet vesz. Szellemi nyitottságára jellemző az állandó izgalmi
állapot, amelyhez testi agilitás, mozgékonyság párosul. Ezek így együtt
sokáig fiatalos tartást biztosítanak számára.

Mindenre figyelnek ami felkelti érdekélődésüket. Állandó, folyamatos
értelmi tevékenységet folytat bármilyen szinten és bármilyen
színvonalon. Kivülálló számára úgy tűnik, mintha folyton
helyváltoztatásra törekedne, valami új helyet keresne. Szereti a
világban az ellentmondásokat, és ha nem talál, maga teremt, hogy
gondolkodását ezáltal előrevigye, és eszét csiszolja.